6. Christina

17. dubna 2010 v 20:18 | lina |  Ty, já a Christina
Kapitola jen o Christine, Thomasovi a Dorothy....
Ostrov Man,duben 1752
"Tak jdeš?" zeptala se hnědovlasá dívka své společnice. Ta jen zvedla hlavu a zavrtěla s ní.

"Ale no tak, Dorothy. Takhle tu shniješ," domlouvala jí.

"Nikam nejdu Christino, venku je psí počasí, ještě bych chytla rýmu," odsekla Dorothy.
Christina tedy jen pokrčila rameny a odešla ven. Její sestřenka byla stejně divný patron.
Poslali ji ke Spearům do učení, ale ona neprojevovala touhu kouzlit. Vlastně to bytostně nesnášela. Odmítala chodit ven, ať svítilo slunce nebo pršelo. Kupodivu této podivuhodné osůbce nadělila příroda neuvěřitelnou krásu.

Christina odjakživa snědá s tmavými vlasy a průzračnýma očima jí záviděla temné studánky a vlasy v barvě červeného vína. Jediná věc, která dokázala Dorothy vytrhnout z jejího světa byla zpráva o tom, že letní společenskou sezónu stráví v Bathu.

***

Tentokrát, ale měla její nevrlá sestřenice pravdu. Počasí opravdu nebylo příjemné. Ale to dívku neodradilo. Ve staré pevnosti na ni čekal jediný světlý bod, Thomas Mallory, hrabě z Montfortu. Bohatý šlechtic, ale nebyl pro její rodinu dost dobrý. Koneckonců, byl jen mudla, i když měl peněz jako šlupek. Christina se sama pro sebe usmála. Kdyby její rodina věděla, že se potají s Thomasem schází, zabili by ji.

"Tak jsi tady," zvolal šťastně a v hnědých očích mu zajiskřilo. Vlétla mu do náruče. Podezřívavě se rozhlédl.

"Nikdo tě nesledoval?" zeptal se. Christina zavrtěla hlavou. Pak se usmál a políbil ji.
Ani Thomas nevěděl, že je čarodějka. Bála se mu to říct, věděla, že by ji opustil a to si nemohla dovolit. Namluvila mu, že má přísné rodiče, ostatně to nebylo zas tak neobvyklé. V téhle době byly dívky vychovávány jen k jedinému účelu, být ozdobou svého manžela.

Tahle představa se Christině z duše protivila. A co víc, ona měla přece jenom omezený výběr, kouzelníků bylo málo. Včera si z ní bratr dělal legraci, že si vezme dědice rodu Blacků. Christina po něm hodila polštář, Malcolm se s potutelným úsměvem vytratil a prohodil něco v tom smyslu, že v Bathu bude letos veselo.
"Za dva dny odjíždíme do Bathu," řekla Thomasovi.

"Výborně, taky jsem se tam chystal," vesele se usmíval. Pak se rozpršelo. Thomas se zadíval na oblohu. "Pojď se schovat," řekl jí a zatáhl do staré zříceniny.

***
Dorothy zamyšleně hleděla z okna. Sestřenice opět někam zmizela, opět směrem ke staré zřícenině, kdysi slavné pevnosti. Co tam může být tak zajímavého, že tam jezdí denně? Pokrčila rameny, o svou bláznivou sestřenku se nemusí bát. Koneckonců je to "čarodějka". Zrůda, opravila se. Odvrátila se od okna a odešla do svého pokoje. Za dva dny jedou do Bathu, výborná příležitost najít si manžela a utéct z téhle rodiny podivínů.
Christina hleděla z okna kočáru. Cesta trvala už dva dny a živá dívka se nudila. Navíc se nemohla dočkat až tam budou. Čekal tam Thomas, při téhle myšlence se usmála.

"Na co myslíš?" zeptal se jí Malcolm, když ji přistihl.

"Jen tak," zamumlala. Oplatil jí to vědoucným pohledem.

"Víš, že doběhu míří taky Blackovi?" řekl jen tak mimochodem. Christina se zajíkla.

"Takže Spencer tam bude taky?" vykřikla Silvie. Byla mladší než Malcolm a Christina, a naprosto šťastně zamilovaná do Spencera Blacka.

"Už kvůli tobě doufám, že ano, nehodlám zase celou dobu poslouchat tvoje nářky," odpověděla jí Christina. Silvie se na ni ošklivě zadívala a odsekla.

Dorothy se sourozenecké hádky nezúčastnila, připadala jí dětinská, stejně jako Silviina láska, tomu dítěti bylo teprve šestnáct. Nemůže vědět co chce. Za to Dorothy to věděla až příliš jistě. Titul, spoustu peněz a rezidenci v Londýně.

***
Když nazítří dorazili do městského domu Spearových mládež se odebrala do pokojů odpočinout si a Margaret Spearová a manželem na procházku. Rodiče odmítli jít na první večerní ples, za to mladí ho vřele uvítali. Koneckonců půl roku na ostrově, kde nebylo často co dělat člověka za chvíli znudí.
"Sluší vám to dámy," pochválil je Malcolm, když sešly dolů.

Christina v ledově modré, Silvie v bílém a Dorothy ve vínové červeni, které ladila s jejími vlasy. Doprovod jim dělala matčina společnice slečna Brodyová.

"Nezapomeňte na slušné vychování, jste Sperové," upozornil je otec. Malcolm mu pokynul a odvedl dívky do kočáru.

***
Ples u Hathawayů se vyvedl, sešlo se tam celé město a v tanečním sále bylo nedýchatelno. Christina jen stěží potlačovala radost, protože v davu zahlédla Thomasovu hlavu. Mlacolm se od nich hned oddělil, protože potkal nějaké své přátele ze školy a nechal je napospas slečně Brodyové. Ta byla lepší než kdejaký hlídací pes. K dívkám pouštěla jen ty mladíky, o kterých věděla, že jsou kouzelnického nadání. Nebylo jich mnoho a proto měla děvčata skoro prázdné taneční pořádky.

Pak se Silvie doslova zatetelila štěstím, protože na schodech se objevil klan Blacků. Žádná jiná rodina nebyla tak početná, tak nafoukaná a tak silná, dokonce i král z nich měl strach, i když by to nikdy nedal najevo.

Spencer Black byl sedmnáctileté štěně, které sotva vědělo co je to láska, jen mu dělalo dobře, jak za ním Silvie běhá. Ke Christině však zamířil jeho starší bratr. Sirius Black s ledově modrýma očima a černými vlasy byl až hříšně krásný. Věděla to Christina a věděly to i dámy okolo, které, když pohledného muže spatřily začaly doslova hon. Sirius se všem elegantně vyhnul a zastavil před Christinou.

"Smím vás poprosit o tanec?" zeptal se. Už chtěla odseknout, ale vložila se do toho slečna Brodyová.

"Jisteže smíte," odpověděla za ni a postrčila ji k němu.

Christina se vzdorovitě zahleděla do těch ledových očí a dala tak jasně najevo, jak moc s ním chce tančit. Ani za všechno konopí z Číny. Ale on ji nenechal utéct. Pevně ji sevřel a odvedl mezi tanečníky.

***
"Brr," zachvěla se, když ji vrátil k rodině.

"Má stejně studené ruce, jako oči. Co to značí?" zeptala se své sestry.

"Že by měl nosit rukavice?" odpověděla.

"Ne, zlato, že má stejně studené srdce," opravila ji Christina. Pak ale opět uviděla Thomase a elegantně se vytratila.
"Kdo byl ten muž, se kterým jsi tančila?" zeptal se žárlivě.

"Sirius Black," řekla a objala ho.

"Přece bys nežárlil," smála se. Z druhé strany keře, kde stáli se také ozvalo chichotání. Christina vyprskla a odtáhla Thomase trochu dál do tmy.

***
Druhý den vstávala Christina nejpozději.

"Dobré ráno," pozdravila rodinu a zasedla ke stolu. Namazala si toust máslem a s chutí se do něj zakousla.

"Christino? Už jsem říkala tvým sourozencům, že dnes pořádáme ples. Jako čestní hosté tu budou Blackovi. Ne, že budeš nepříjemná," informovala ji matka.

"Odmítám!" vykřikla Christina.

"Děvče, máš věk na vdávání a mocných kouzelníků není nikde dost! Ani takových jako je Sirius Black!" řekl její otec.

"Proč si nemůže vzít Silvie Spencera?" navrhla Christina.

"Je ještě mladá," odpověděla jí matka.

"Nebudeme o tom diskutovat Christino, prostě dnes večer oznámíme tvé zasnoubení s mladým Blackem," řekl tvrdě otec.

"Nechci. Prostě nechci. Nikdy si ho nevezmu, je to studený čumák!" vykřikla, prudce vstala od stolu a utekla.

"Možná jste to na ni neměli tak vyhrknout," podotkl Malcolm a vrátil se ke svému jídlu.

***
"Odneste to, prosím, na tuhle adresu a nezmiňujte se o tom nikomu, jasné?" nařídila Christina marii a podstrčila jí šilink. Marie se uklonila a vyšla ven zadním vchodem. A Christina si povzdechla.

Dopis byl určen Thomasovi. Napsala mu o rozhodnutí jejích rodičů a o svém rozhodnutí a taky o návrhu utéct. Doufala, že Thomas bude stejného názoru. Kdyby ne, nevěděla co s ní bude. Na oběd nešla. Malcolm prohlásil, že trucuje. Ona zatím balila.

Marii před chvílí přinesla psaní od lorda Malloryho. Už chystal kočár, měl je odvézt do Gretna Green. Potichoučku se vyplížila zadním vchodem k černě lakovanému kočáru, který už na ni čekal. Thomas ji objal a políbil.

"Neboj se, nikdo nás nerozdělí," zašeptal jí.

***
"Kde je?" zařval večer pan Spear.

"Kde ta zatracená holka je!" Marie se před ním krčila a plakala.

"Kam jela?" zeptal se jí.

"Nevím pane, opravdu nevím," vzlykala dívka.

"Jsem obklopen bandou hlupáků, kteří neumí uhlídat jednu holku!" zlobil se.

Znovu se na dívku pronikavě zadíval. V její hlavě si přečetl všechno, o dopisu o odpovědi, ale ta služka prostě nevěděla kam jeho Christina odjela. Dorothy celé to divadlo klidně sledovala.

"Strýčku," řekla.

"Ano?"

"Možná nevím, kam odjela, ale můžu ti říct s kým," odpověděla.

"Ano?"

"Jmenuje se Thomas Mallory, hrabě Montfort, včera byl na plese," řekla mu a v duchu se usmívala. On byl přesně to co potřebovala. Bohatý, krásný a nedotčený kouzly. Její zrůdná sestřenka ho nemůže mít.

***
"A nyní vás prohlašuju mužem a ženou," řekl se silným přízvukem kovář, který si na sebe vzal tu poctu oddat mladý pár. Slečinka přímo zářila a mladík ji k sobě majetnicky tiskl.

"A teď jsi doopravdy moje," zvolal. Zaplatil kováři požadovanou sumu, převzal oddací list a odvedl si svou nevěstu do předem zaplaceného pokoje.

***
Ráno oba nasedli do kočáru, který je měl odvézt na Thomasovo sídlo u skotských hranic.

"Můj pane," začala škádlivě.

"Má paní." Pak zvážněla.

"Měla…měla bych ti něco říct," řekla.

"Vlastně jsem ti to měla říct, už dřív, já…já jsem čarodějka," vyhrkla.

"Já vím, miláčku, proto jsem si tě vzal. Očarovala jsi moje srdce," řekl a vášnivě ji políbil.

Christina zasténala, vůbec to nepochopil. Ale teď je to jedno. Koneckonců, mají na to celý život.

***
"Ty malá děvko," zařval signor Spear.

Popadl Christinu za paži a vláčel ji ke kočáru.

"Ne, nech mě jít. Už nade mnou nemáš žádnou moc, nemůžeš mi poroučet," ječela a snažila se mu vykroutit.

"Jak jsi mohla Christino Margaret, jak jsi mohla! S mudlou, panebože, s obyčejným člověkem."
"Promiňte pane, ale Christina je moje žena a já nejsem obyčejný člověk, jsem hrabě," řekl panu Spearovi.

Ten se na něj pohrdavě zadíval. Pak hodil Christinu do kočáru.

"Nikdy už ji neuvidíš," řekl Thomasovi. "Nikdy!"

****

Christina se zdviženou hlavou prošla dveřmi. Ignorovala lítostivý pohled svého bratra, rozzlobený své matky a Dorothin vítězný.

"Tady ji máte, dělejte si s ní co chcete," řekl její otec a postrčil jidopředu. Tam ji uchopily dvě silné ruce. Christina se podívala na jejich majitele a vyděšeně se zajíkla. Sirius Black na ni hleděl a na rtech mu pohrával děsivý úsměv.

***
Dorothy domíchala lektvar v kotlíku. Trochu zabublal a vznesla se růžová pára. Spokojeně se usmála. Nabrala trošičku a nalila ji do sklenice s vínem. Pozorně se rozhlédla a kotlík skryla. Sešla dolů, vzala druhou sklenici s vínem a tu s nápojem lásky nabídla mladému vysokému muži.

"Tu máte, Montforte, na zdraví," řekla a pozvedla sklenku.

Vítězoslavný úšklebek skryla za sklenicí, když se muž napil.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jaune Jaune | Web | 18. dubna 2010 v 10:01 | Reagovat

dorothy je pořádná mrcha, jen co je pravda... a z tohodle siriuse blacka mi běhá mráz po zádech...
jednoduše, zajímavá kapitola, christina mi tu byla i celkem sympatická, když se z ní ještě nestala pomstou posedlá šílená a nevítaná nájemnice v lizině hlavě :D

2 Nel-ly Nel-ly | Web | 18. dubna 2010 v 10:25 | Reagovat

áááááách, bože já sem tak ráda, že sem včera usnula a mohla si to dneska hezky pročíst s čistou hlavou to bylo... to bylo... páááni, chudák Christina :-( chápu, že Blacky nesnáší... takovýhle výlety do minulosti opakuj jakkoliv dlouho chceš, protože já se do nich právě zamilovala

3 lina lina | Web | 18. dubna 2010 v 10:44 | Reagovat

[1]: je, že? Prohlašuje, že nenávidí kouzla a potají si vaří lektvary...Mě je Christina sympaická pořád:D

[2]: asi bude ještě jeden:D O naší mrše Dorothy...

Díky, holky:D
jaj to písmo v komentářích se mi děsně líbí

4 Simia Simia | Web | 18. dubna 2010 v 13:51 | Reagovat

Krásné:D
Prostě nádhera. Christinu mám čím dál tím radši:) A z těch hlášek jsem umírala:D
Prostě paráda, těším se na další:D(která bude hodně brzo, žééé?:D)

5 Nel-ly Nel-ly | 18. dubna 2010 v 21:17 | Reagovat

Já mám Christinu ráda už od začátku B-) a o Dorothy slyšet nechci, páč teoreticky vim, co mě čeká... jiak ještě jsem zapomněla dodat, že ten styl alá Anglie 16. st (kdy byly ta Austenová? tam bych to někam zasadila, že?) strááášně líbí a brala bych nějakou tu historickou povídku (ale nejdřív toho zatrolenýho Pergama :D)

6 Kiba Kiba | Web | 19. dubna 2010 v 9:23 | Reagovat

Ahoj právě u mě na blogu probíhá soutěž o nej dess a byla bych ráda kdybys ses tam přihlásila.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama